AMB LA CULTURA SÍ ES JUGA

Amb la cultura sí que es juga. I es juga en família, a Mallorca, de vacances. En català, en anglès, en altres idiomes… En qualsevol moment, a casa, a l’estiu, a l’hivern, a la primavera, a la tardor...

Primera persona del plural,

...un equip molt singular.

Lluïsa Calafat i Margalida Castells són l'ànima de Souvenir Edicions. Són amigues, sòcies i coneixedores expertes de la cultura i el patrimoni de Mallorca. Sumen dues llicenciatures, en Història de l'Art i Història respectivament, a més de postgraus, màsters i una àmplia experiència professional lligada a la difusió cultural, en tots els seus àmbits i dirigida a públics diversos.

Però no és el seu perfil professional sinó els seus valors i interessos més personals els que les han unit en aquest projecte, que requeria altes dosis de confiança, il·lusió i energia per cobrir un buit que elles mateixes havien detectat i que tenia un objectiu molt clar: implicar nins i adults en plans culturals conjunts.

I sembla que han trobat la forma (i la fòrmula!) per solucionar-ho. Les seves vivències personals, les seves passions particulars i el seu esperit emprenedor han creat la sinergia perfecta de la qual ha nascut Souvenir Edicions. Una proposta creativa per a la qual na Lluïsa i na Margalida s'han posat en la pell dels pares i en la ment dels infants.

Ara posen els seus productes a les teves mans...

Equip

  • Activitats
    Sebastià Andreu
    Clara Pol


Scroll