AMB LA CULTURA SÍ ES JUGA

Amb la cultura sí que es juga. I es juga en família, a Mallorca, de vacances. En català, en anglès, en altres idiomes… En qualsevol moment, a casa, a l’estiu, a l’hivern, a la primavera, a la tardor...

Primera persona del plural,

...un equip molt singular.

Lluïsa Calafat i Margalida Castells som l'ànima de Souvenir Edicions. Som amigues, sòcies i coneixedores expertes de la cultura i el patrimoni de Mallorca. Sumam dues llicenciatures, en Història de l'Art i Història respectivament, a més de postgraus, màsters i una àmplia experiència professional lligada a la difusió cultural, en tots els seus àmbits i dirigida a públics diversos.

Però no és el nostre perfil professional sinó els nostres valors i interessos més personals els que ens han unit en aquest projecte, que requeria altes dosis de confiança, il·lusió i energia per cobrir un buit que nosaltres havíem detectat i que tenia un objectiu molt clar: implicar nins i adults en plans culturals conjunts.

I sembla que hem trobat la forma (i la fòrmula!) per solucionar-ho. Les nostres vivències personals, les nostres passions particulars i el nostre esperit emprenedor han creat la sinergia perfecta de la qual ha nascut Souvenir Edicions. Una proposta creativa per a la qual ambdués, LluïsaMargalida, ens hem posat en la pell dels pares i en la ment dels infants.

Ara posam els nostres productes a les teves mans...

Equip

  • Activitats
    Sebastià Andreu
    Clara Pol


Scroll